Академия във Велико Търново

Синдикат „Образование“, съвместно със СРС „Подкрепа“ Велико Търново организира „Академия за образователни лидери“. Председателят на СРС „Подкрепа“ Велико Търново – Дешка Мандикова модерира откриването на форума от Председателя на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров, Началника на РУО – г-жа Розалия Личева и гл.юристконсулт на ДИТ г-жа Стефка Стефанова. Важното регионално събитие се състоя в обновената и оборудвана с интерактивен дисплей зала на регионалната организация. Зам.-председателят на СО „Подкрепа“ г-н Георги Шошев презентира важната политика на социален диалог и неговия резултат – национален КТД. На форума присъстваха адв. Владимир Стойчев – синдикален секретар и председателя на РСО Велико Търново – г-жа Силвия Отчева.