Академия в община Първомай

Академия за образователни лидери се състоя в община Първомай. Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров откри форума и трасира важните национални образователни политики и ориентацията на МОН към тях.

Председателят на РСО „Подкрепа“ Пловдив г-н Цило Нейчев и председателят на ОбСО „Подкрепа“ Първомай г-жа Здравка Манолова бяха създали отлични условия за провеждане на форума.

За участниците във форума се състоя фокус-приемна с участието на зам.-председателя на СО „Подкрепа“ г-н Георги Шошев и адв. Владимир Стойчев.