Академия за образователни лидери в Пазарджик

„Академия за образователни лидери“ организира Синдикат „Образование“, съвместно с РСО „Подкрепа“ Пазарджик. Д-р Юлиян Петров – председател на СО „Подкрепа“ откри академията, модерирана от председателя на регионалната учителска структура и зам.-председател на СРС „Подкрепа“ Пазарджик г-н Димитър Хаджидимитров. Поздравителни думи, по повод на взаимно отлично партньорство отправи председателят на СРС „Подкрепа“ г-н Никола Минчев. Във фокус-приемната участваха и зам.-председателя на СО „Подкрепа“ г-н Георги Шошев и синдикален секретар на Синдикат „Образование“ адв. Владимир Стойчев.