Председателят на РСО „Подкрепа“ Благоевград г-жа Илиана Кадурина и г-н Димитър Марчев, председател на СРС „Подкрепа“ в града, подписаха общински Колективен трудов договор за системата на училищното и предучилищното образование с кмета на Благоевград г-н Илко Стоянов и останалите социални партньори.Увеличението влиза в сила със задна дата и важи от м. януари 2023 г.В края на м. август кметът и синдикалните организации – КТ „Подкрепа“ и КНСБ постигнаха споразумение за по-високи възнаграждения и за работещите в детските ясли на територията на областния център.