Зам.-председателят на СРС „Подкрепа“ Бургас г-н Огнян Маринов подписа Анекс към КТД с кмета на община Бургас г-н Димитър Николов и другите социалните партньори от средното образование.

Акцентите в анекса:

1. Увеличение на заплатите на педагогическите специалисти с не по-малко от 15%;

2. Увеличение на заплатите на непедагогическия персонал в училищата, ЦПЛР и ЦСОП с не по-малко от 10%;

3. Увеличение на заплатите на непедагогическия персонал в детските градини с не по-малко от 15%;

4. Сумите за увеличение по образователни институции се обявяват на сайта на общината;

5.Ако има остатък се използва за увеличение на допълнителните трудови възнаграждения;

6. РУО, ПРБ, работодателите и синдикатите извършват проверки при подадена информация за неизпълнение на този анекс.Увеличението влиза в сила от 01.01.2023 г.

Анекс към КТД 24.08.23г.: