Днес социалните партньори подписаха пореден анекс към КТД.

Увеличени са минималните РЗ с 5%. Това ще влезе в наредба. Увеличават се и индивидуалните заплати с не по малка от 5%. С не по малко от 4% за непедагогическия персонал. Ако останат финансови средства/Което е малко вероятно/, се ползват за увеличение на заплати и ДМС.