Социалните партньори в системата на „Средното образование“ подписаха анекс към КТД, в който се споразумяха 13 – та заплата на учители и директори да се разпредели равномерно, назад в месеците пред годината.