Председателят на Синдикат „Образование“ д-р Юлиян Петров подписа анекс към КТД със социалните партньори в системата на образованието за 2 работни дни допълнителен платен годишен отпуск, които се ползват по-желание на имунизиралите се срещу COVID-19 непосредствено след първата или втората доза. Договорено е увеличение с 20 работни дни на размера на основния платен годишен отпуск за непедагогическия персонал от системата на предучилщното и училищното образование. Педагогическият и непедагогическият персонал в училище, извършващ бързи антигенни тествания в една паралелка от начален етап два пъти седмично да 31.12.2021г., получава допълнително трудово възнаграждение по 100 лева за месеците ноември и декември 2021г.

Свали