Председателят на РСО „Подкрепа“ Пловдив г-н Цило Нейчев подписа анекс към КТД за системата на „Средното образование“ с кмета на община Пловдив г-н Костадин Димитров и останалите социални партньори.

Анексът договаря по-добри условия за учители и служители работещи, членове на КТ „Подкрепа“ и КНСБ на територията на община Пловдив.