Анкетни проучвания на "Синдикат Образование"

Политиката по подбор, задържане и мандатност на педагогически специалисти с ръководни функции.
ПРОМЕНИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
Готовност на образователнта система за обучение в електронна среда