Бюро за помощ (Helpdesk) по проект TEAMWORK 2 започна работа в гр. Ямбол

В началото на януари 2024, в рамките на проект TEAMWORK 2, стартира работа Бюро за помощ (Helpdesk) в град Ямбол, координирано от Ямболска търговскo-промишлена палата, които са един от трите български партньора в рамките на международен консорциум на 13 партньори от 6 държави.

В Бюрото за помощ работещи, които са претърпели инциденти на сексуално насилие или каквото и да е друго насилие на работното място или работодатели, които искат да въведат протоколи за борба и докладване на насилието на работното място, могат да получат безплатни правни консултации и насочване. Кабинетът се намира в сградата на БЧК- Ямбол (Ямбол, ул. Димитър Благоев 1, ет.3, кабинет 3) и работи всеки ден от 10.00 до 16.00 часа.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея. Номер на проекта: CERV-2022-DAPHNE 101094241.