Галина Димитрова – председател на Регионален синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ подписа нов колективен трудов договор в сферата на образованието с кмета на Варна Иван Портних и останалите социални партньори. Няма промяна по отношение на заплащането на преподавателите, но част от придобивките са в средствата за квалификация, за представително облекло, за класно ръководство, отпуските са с ден над националните, възможност за професионална квалификация, както за преподавателите, така и за административния и помощния персонал в учебни и детски заведения.