Синдикат „Образование“ участва във виртуален отраслов съвет. От „Подкрепа“ изразихме задоволство от стартирането на НП ПРПС, програма която е рожба на синдиката и отне три години усилен труд до нейното финализиране в полза на българските учители.

Тази програма е първият от многото конпенсаторни механизми за защита на учителя , които Синдикат „Образование“ предлага и ще работи, за да станат реалност.

Социалните партньори разгледаха насоките за работа на образователните институции при извънредна обстановка.

Синдикат „Образование“ приема насоките, като акцентира да се прилага диференцирания принцип при преминаване в ОРЕС. При затваряне на институции, училища и ДГ да не предхождат търговските центрове и градския транспорт.

Д-р Юлиян Петров заяви, че учителите са демонстрирали своята гражданска отговорност и при ваксинацията, като просветните дейци са с двойно по-висок процент ваксинирани.

Синдикат „Образование“ не прие предложението на СБУ, началото на учебната година да се отложи с две седмици.

По въпроса за подписване на анекс по повод на чл. 222, ал. 3, от МОН заявиха, че нямат политическата смелост да подпишат анекс без промяна на чл. 119, ал.б от ЗПУО.

Синдикат „Образование“ предложи МОН да инициира промяна в ЗПУО.

Социалните партньори се договориха МОН и паралелно синдикатите да инициират промяна в чл. 119, ал.б, чрез парламентарната комисия по образование.