Виртуален отраслов съвет се състоя в МОН. Социалните партньори изразиха адмирации към дейността на Министър Вълчев и му благодариха за отличното партньорство. Министърът присъстваше на всички отраслови съвети през текущия мандат.

За съжаление зам.-министър Михайлова показа явно незнание и незачитане на правилника на този ОСТС.

Предложението на Синдикат „Образование“ за анекс за промяна на текст в националния КТД, относно промяна на чл. 222, ал. 3 от КТ, не се прие по предложение на СБУ.

Социалните партньори приеха националната програма за профилактика и рехабилитация, предложена от Синдикат „Образование“.

Синдикат „Образование“ беше против прибързането приемане на промените в наредбата за инспектирането и качеството, въпреки че МОН настояваше да започне процедура по приемане на наредбите.

Във връзка с огромния проблем в системата, относно целевите средства от 30 лева за работа в ОРЕС, регламентирани в КТД, МОН учудващо не прие конкретно решение и създаде работна група. Това решение беше с манипулирано гласуване. Предложението на Синдикат „Образование“ беше средствата по национална програма да се възстановяват целево помесечно.