Дистанционен отраслов съвет се състоя в МОН.

В заседанието участваха и всички началници на РУО.

Социалните партньори възложиха на МОН да направи национално анкетно проучване сред педагогическите специалисти, за причините да не желаят да се ваксинират. Освен това МОН да информира за направеното социологическо проучване на „trend“ в сферата на средното образование. 

Допълнителните 30 лева, за компенсиране на разходите за консумативи за работа в електронна среда се извършва след 1 януари 2021г. това трябва да влезе във вътрешните правила на всяко училище. МОН издаде писмо в разяснение на изпълнението на този член от Анекса към КТД

Ще бъде разработен от работодателите и ще се прилага единен формуляр за всички директори в страната за промяна на заплатите, за всички ДТВ, за допълнителните плащания в системата.

Информация за квалификационните обучения и промените в Н15, предостави г-жа Полина Фетфова от МОН. 

Квалификационните обучения продължават да се провеждат по стария начин до стартиране на новата платформа на регистъра за обучителни програми. 

Нова работна група ще ситуира позитивни подходи за осъществяване на атестирането на педагогическите специалисти в редовна и електронна среда. 

МОН ще докладва за увеличението на учителските заплати и изпълнението на КТД на отраслов съвет през месец април. 

Информация от ОП НОИР за изпълняваните проекти от системата на МОН, бе предоставена от управляващия орган. Прието бе на всеки три месеца да се внася отчет по националните програми на МОН и проектите по ОП НОИР пред заседанията на отрасловия съвет.

Информация за ОП НОИР.