Виртуален отраслов съвет в присъствието на министъра на МОН проф. Николай Денков и председателството на зам.-министър Мария Гайдарова, отбеляза началото на работа на новия екип на министерството. На ОСТС присъства и зам.-министър Евгения Пеева и г-н Иван Модев.

Проф. Денков очерта основните приоритети на МОН, които се изразиха в следните акценти:

  • Завършване на учебната година;
  • Провеждане на всички видове изпити на учениците в Средното образование;
  • Плащанията на работещите и политиката към преходните остатъци;
  • Разглеждане на проектите на наредбите за качеството и тази за инспектирането;
  • Оценка на състоянието на ученици и работещи след годината дистанционно обучение;
  • Организирането на новата учебна година;
  • Фокусите на квалификацията на учителите през лятото.

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ отбеляза важността на опазване на живота и здравето на работещите и процеса на ваксиниране на учителите.

Д-р Юлиян Петров заяви, че очаква подписването на анекс за синхронизиране към КТ на КТД, относно промените на чл. 222, ал. 3.

Относно Наредбите, Синдикатът ще направи отново национално синдикално проучване, относно наредбите за качество и за инспектиране.

Националната програма за профилактика и рехабилитация е финансирана и скоро ще стартира.

Ще се сформира работна група за оценка на електронното обучение и натрупаните дефицити и негативи към ученици и учители.

Синдикат „Образование“ настоя за обективен анализ и правилно послание към българското общество за работата на учителите и качеството на дистанционното образование в България.