Виртуален отраслов съвет

Виртуален отраслов съвет се състоя в МОН.

Беше обсъдена епидемиологичната обстановка в страната.

Беше обсъден варианта за връщане на ученици в училище при висока заболеваемост.

Ще се проведе информационна кампания за щадящи тестове и продължаване на информационна кампания за продължаване на ваксинацията при учителите.

Ще се разработване на механизъм за тестване на учениците в училищата.

Връщането на учениците при условия на висока заболеваемост ще се случва с тестване на ученици и зелен сертификат за учители с децентрализация на общинско ниво.

Тестовете за учители ще бъдат безплатни антигенни и МОН ще осигури средства и за манипулацията при тестването.

Социалните партньори се договориха за 20 допълнителен платен отпуск за непедагогическия персонал на образователните институции, работещи в ОРЕС среда. Анексът към КТД ще важи за учебната 2021/2022г.

Синдикат „Образование“ представи позиция за приоритети в бюджет 2022 на социалните партньори.