Виртуален отраслов съвет

В МОН се състоя виртуален отраслов съвет. На съвета председателстван от зам.-министър Гайдарова присъства и министър Денков.

Социалните партньори разгледаха Националната програма „Отново заедно“.

Програмата вече е публикувана за обществено обсъждане до 15 юни т.г.

Синдикат „Образование“ адмирира ползите от програмата за българския туристически бизнес и за учениците, които ще вземат участие в нея и предложи да се изясни ролята на учителя, педагогически специалист – ръководител на групите ученици.

Д-р Юлиян Петров отбеляза, че участието на учители в това начинание е стратегическо за туристическия бранш, но за учителите е 24 часова работа и този въпрос не може и не трябва да бъде неглижиран. Този факт изисква да се гарантира доброволното участие на учителите, които тази година са с огромно пренатоварване от работата в електронно обучение от разстояние. Регламентът на възнаграждение на учителите в тази програма не е нищо срамно и не би трябвало да го решаваме на тъмно, като катализираме сивия сектор в изнемощялата ни икономика. Синдикат „Образование“ препоръча поне 600 лева, при участието на учител в този тип летни лагери. Освен това синдикатът препоръча примерни критерии на МОН за определяне на учениците – участници в този тип летен отдих.

МОН сподели, че на учителя не се дължат командировъчни средства, поради това че храненето и нощувките са осигурени. Проф. Денков каза, че в унисон с високите преходни остатъци в училищните бюджети има резерви за стимули на учителите.

И все пак посланието на този дебат беше към туроператорските фирми, които да открият мотивацията на учителите, за да може тази прекрасна като идея програма да стане реалност.

За „Отново заедно“ са заделени 15 млн. лв. от държавния бюджет, които би трябвало да стигнат за шестдневна почивка на 30 000 ученици и придружаващи ги педагогически специалисти.

На виртуалния съвет беше представен кратък отчет на някои национални програми за развитие на образованието за 2021 година.

Социалните партньори получиха информация за планирани обучения и дейности по НП „Квалификация” 2021 г.