Виртуален отраслов съвет се състоя в МОН.

Социалните партньори се обединиха, че няма да се обсъжда в детайли актуализацията на бюджета за образование.

Синдикат „Образование“ предложи да сменят приоритетите в актуализацията, като се изведе на първо място издръжката на образователните институции.

В дискусията за бюджетната процедура -Бюджет 2022, Синдикат „Образование предложи:

  • Да се направи послание с финансова стратегия за 6% от БВП за „Образование“ до 2025 година към следващите управляващи.
  • В Бюджет 2022 да се обезпечи минимум 25 увеличение на ЕРС.
  • От това увеличение да се предвиди минимум 15% увеличение на работните заплати, което да гарантира марж 125% от СБРЗ за страната.
  • Обезпечаване на НП ПРПС с поне 5 милиона лева.
  • Залагане на достатъчно средства в НП „Оптимизация на училищната мрежа“ за предоставяне на средства за домашен интернет за учители и обезпечаване на възстановяването на обезщетенията на педагогическите специалисти при пенсиониране /11 заплати за синдикални членове/ по същата национална програма, при хипотезата на променения чл. 222, ал.3.

По отношения на обучение в условия на пандемия, участниците се споразумяха да се поддържа диференцирания децентрализиран подход и да се избягват централните императивни действия. Българският учител да има право на избор при своите лични решения.