В подкрепа на миньори и енергетици

Д Е К Л А Р А Ц И Я

В подкрепа

на стачкуващите братя и сестри миньори и енергетици

Скъпи синдикални братя и сестри,

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ категорично застава зад протеста на нашите братя и сестри, работещи в енергийния и въгледобивния сектор, членове на Федерация „Енергетика“ и Синдикалната Миньорска федерация „Подкрепа“, за правото им на труд, запазване на работните им места и плавен преход към енергийна независимост!

Учителският синдикат „Подкрепа“ категорично подкрепя исканията на миньорите и енергетиците за:

  • Осигуряване на механизъм за капацитет на въглищните централи, като критична инфраструктура на енергийната система за страната.
  • Незабавно изпълнение на решенията на Народното събрание от 31.01.2020 и 12.01.2023 г.
  • Започване веднага на изработване на енергийна стратегия на РБ до 2050 г. със задължително участие на социалните партньори.
  • Отлагане на либерализацията на енергийния пазар за битови потребители от януари 2026 г., до достигане на средноевропейски нива на домакинствата в положение на енергийна бедност.
  • Прозрачност на процедурите по инвестиционните намерения и включване в ТП на централите, мините и засегнатите общини в съответните региони с техните проекти.
  • Категорично отпадане от ТП на предприятие за конверсия на въглищните региони,
  • Защото това са исканията за бъдещето на България!
  • Защото плавният преход ще ни гарантира национална сигурност и независимост!
  • Защото задълбочаването на енергийната бедност, ще ни приравни към африкански стандарти!

Скъпи братя и сестри,

Спецификата на Вашия труд е дълбока и сложна. Вие сте една много важна част от гръбнака на икономиката и националната сигурност, като работите за неоспорими обществени нужди и блага, без които българските граждани не могат.

Синдикат „Образование“ споделя Вашите тревоги, защото това са и нашите тревоги!

 Ние твърдо заставаме зад справедливите Ви искания!

Надяваме се тези национални протести да разтърсят България и правителството, и политиците да вземат не проевропейски а пробългарски решения!

Да живеят българските интереси!

Ние сме с Вас!

Заедно със Солидарност и Подкрепа!

Д-р Юлиян Петров