Гражданско образование в Асеновград

РСО Асеновград организира квалификация на педагогически специалисти на тема „Гражданско образование“. Обучението са проведе от Адвокат Димитрина Георгиева на високо професионално ниво и показа ролята на създаването на граждани в семейство и училище. Експозе-въведение в обучението направи д-р Юлиян Петров, преподавател в Пловдивски университет по дисциплината „Политики в училищното образование“.