Грамоти и награди в Горна Оряховица

СО „Подкрепа“ удостои с грамота за дългогодишна и всеотдайна синдикална дейност г-жа Славка Бобева – общинския лидер на ОбСС „Подкрепа“. Почетнити грамоти на МОН „Неофит Рилски“ получиха г-н Иван Генов, Старши учител в ПГЕЕ М.В.Ломоносов“ – гр. Горна Оряховица и г-жа Татяна Георгиева Старши учител – начална педагогика в СУ „Вичо Грънчаров“.