Заключителни събития по проект NEST

Днес, 19 април 2024 г., д-р Юлиян Петров взе участие във финалната среща на Комитета за управление на международния европейски проект NEST (Novice Educator Support and Training – NEST). Работната среща се проведе в гр. София, с основен фокус срокове и параметри на окончателен отчет за изпълнението на проека.

Утре, на 20 април 2024 г. ще се проведе и Заключителната кондференция по проекта в рамките на мащабно образователно събитие „Добрите практики на фокус“, което Заедно в час – координатор на проекта NEST, организира ежегодно.

NEST се реализира по Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките на Програма „Еразъм+“ и е финансиран от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейската комисия.