Председателят на Синдикат „Образование“ д-р Юлиян Петров поздрави и връчи награди на участниците на събитие по проект NEST. На форума участваха зам.-министър Мариета Георгиева, директора на НИО д-р Анелия Андреева, Началник на отдел “Квалификация и кариерно развитие” Полина Фетфова и участници от 14 РУО в страната.