Изпити за помощник -възпитатели

Регионалните структури на КТ „Подкрепа“ в София, Велико Търново и Пловдив организираха държавен изпит за валидиране на професионална квалификация за професията „Помощник – възпитател“ в детска градина.