Информационна среща в гр.Русе

На 24 март 2023 г. се проведе информационна среща в гр.Русе по проект „Цветно детство“. В срещата участваха над 30 педагогически специалисти, пред които беше представен проекта, чиято основна цел е предотвратяване и борба с всички форми на насилие срещу деца в уязвим контекст, свързан с пандемията Covid-19.

Участниците бяха запознати с резултатите от проведеното в рамките на проекта проучване. Раздадени бяха и промоционални и рекламни материали за популяризирането на проекта.

Проект „Цветно детство“ се изпълнява от осем партньора в шест държави – България, Испания, Литва, Португалия, Италия и Унгария и е с продължителност две години и се реализира по Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV), CERV-2021-DAPHNE, 101049251 — Colourful childhoods.