Информационни срещи по проект „Растем равни“

В периода април–октомври 2022 г., Синдикат „Образование“ проведе 20 информационни срещи по проект „Растем равни“ в градовете: Априлци, Бургас, София, Ямбол, Перник, Шумен, Разград, Дупница, Кюстендил, Смолян, Нова Загора, Кнежа, Попово, Опака, Харманли, Благоевград, Видин, Лом и Враца.

На участниците в информационните срещи беше предоставена информация за целите и дейностите на проекта, изготвените материали и ресурси за педагогически специалисти, проведените обучения в рамките на проекта. С участнците бяха споделени текущо постигнатите резултати и беше дадена информация къде могат да открият онлайн отворени ресурси и инструменти, които да ползват в своята работа. Проект „Растем равни“ се изпълнява в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и е съ-финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, договор №: 101005862 – Growing Up Equal –  REC-RGEN-WWLB-AG-2020.