Казусът „Директорски конкурси“

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ е обезпокоен от огромното социалното напрежение по казуса със спряната от ВАС Наредба № 16 от 01.07.2022 г., за провеждане на конкурси, за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование.

Припомняме, че тази наредба беше направена без участието на социалните партньори и без съобразяване с техните предложения. Синдикат „Образование“ предложи на екипа на Академик Денков участие на представителните синдикати и работодателски организации в директорските комисии, за преодоляване на непрофесионалните партийните влияния, както  и за експертност, професионализъм и прозрачност. Игнорирането на синдикатите от процеса стимулира партийните намеси в този важен за партиите пост. Участието на Обществения съвет, не само не гарантира прозрачност, но и повишава възможностите за некомпетентни партийни намеси, защото неговите представители нямат никакъв педагогически ценз и опит. Синдикатът предложи да няма участие на представителите на Обществения съвет.

Многократно през годините Синдикатът „Образование“ към КТ „Подкрепа“ е давал предложения за изисквания към директорската длъжност, които категорично биха минимизирали партийните влияния. Тези изисквания трябва да бъдат свързани с образователен ценз в областта „Управление на образованието“. Задължително кандидатите трябва имат и управленски стаж от пет до десет години – като заместник-директор, съветник на директора, ръководител на направлението ИКТ и други управленски длъжности. Мандатността в тази длъжност, макар и в неограничен цикъл, би повлияла положително.

Въпреки всички предложения от КТ „Подкрепа“, Наредба 16 беше обнародвана без тях, но с политическо решение на МОН, а резултатът беше очакван.

В сегашната ситуация МОН би могъл да отмени компрометираната наредба, да отмени обявените конкурси, като потърси административна и дисциплинарна отговорност на длъжностните лица, изработили скандалната наредба.

Своевременно следва да се изработи нова наредба с експертизата на представителните синдикати и работодателски организации, с гарантирано участие на техните представители в въпросните комисии.

Освен това трябва да се гарантира работата на образователните институции в периода до обвяване на нови конкурси, с временни директори, защото много от директорите са с прекратени трудови правоотношения или в предизвестия.

Ако това не се случи огромна е опасността ВАС окончателно да отмени наредбата и евентуалните спечелили конкурсите да бъдат компрометирани.

Д-р Юлиян Петров