Конкурс "На учителя с любов"


СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ“ ОБЯВЯВА :

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО

И КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ-ТВОРЦИ

УЧАСТНИЦИ:

В конкурса могат да участват учители, членове на СО „Подкрепа“ и ученици.  Творбите на учениците ще се конкурират в три възрастови групи:

  •  I-IV клас
  • V-VII клас
  • VIII-XII клас

Участието в конкурса е индивидуално.

ФОРМАТ НА РАБОТИТЕ:

За ученици:

  • I-IV клас – рисунка на тема: 24 май
  • V-VII клас – разказ на тема: Обичам те, роден език!
  •      VIII-XII клас – есе на тема: „…че и ний сме дали нещо на света!“

        За учители:

художествен текст – есе на тема:

Учител – Мисията учител

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ТВОРБИ

Всяка работа да бъде в обем до 3 стандартни страници и да е придружена с кратко представяне на автора / трите имена, възраст, учебно заведение, адрес, тел за контакт/

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РИСУНКИТЕ

  1. Задължителен формат на рисунките – от блок № 4 до ½ кадастрон.
  2. Няма ограничения в техниките за рисуване.
  3. Кратко представяне на твореца /трите имена, възраст, учебно заведение, адрес, тел. за контакт/.

НАГРАДИ

Всички творци – ученици и учители получават грамоти за участие. Класиралите се ученици и учители ще получат грамоти и парични награди.

Адрес за изпращане на конкурсните работи :

София 1000; ул. Ангел Кънчев 2;

Синдикат Образование към КТ,,Подкрепа“

Срок за изпращане – до 26 април 2023 г

Комисия за оценка:

  1. Ваня Малакчиева и Валентин Мечанов-преподаватели в НУИИ -София

2. Комисия на СО за награди

Отличените учители и ученици ще бъдат уведомени лично.