Конкурс "На учителя с любов"


Синдикат „Образование“ обявява ежегодно КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО И КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ-ТВОРЦИ.

УЧАСТНИЦИ:

В конкурса могат да участват учители, членове на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и ученици. 

Творбите на учениците ще се конкурират в три възрастови групи:

 •  I-IV клас
 • V-VII клас
 • VIII-XII клас

Участието в конкурса е индивидуално.

ФОРМАТ НА ТВОРБИТЕ:

За ученици:

 • I-IV клас – рисунка на тема: 24 май
 • V-VII клас – разказ на тема: „Обичам те, роден език!“
 • VIII-XII клас – есе на тема: „…че и ний сме дали нещо на света!“

За учители:

 • художествен текст – есе на тема: „Учител – Мисията учител“

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ТВОРБИ

Всяка писмена творба (разкази/есе) трябва да бъде в обем до 3 стандартни страници и да бъде придружена с кратко представяне на автора – трите имена, възраст, учебно заведение, адрес, тел. за контакт.

Художествените творби (разкази/есета) на ученици и учители се изпращат до комисията в електронен формат на e-mail: sep@podkrepa.bg.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РИСУНКИТЕ

1. Задължителен формат на рисунките – от блок № 4 до ½ кадастрон.

2. Няма ограничения в техниките за рисуване.

3. Кратко представяне на твореца – трите имена, възраст, учебно заведение, адрес, тел. за контакт.

Рисунките се изпращат до комисията на адрес:

София 1000; ул. Ангел Кънчев 2;

Синдикат „Образование“ към КТ ,,Подкрепа“

Срок за изпращане – до 12 април 2024 г

Комисия за оценка на есета и разкази на ученици:

 1. Гицка Харизанова (Председател на РСО Русе)
 2. Христина Дамянова (Председател на РСО Карлово)

Комисия за оценка на есета и разкази на учители:

 1. Проф. Росица Пенкова – СУ „Св. Климент Охридски“
 2. Евгени Ганчев – председател на Асоциация на учителите по БЕЛ

Комисия за оценка на рисунки:

 1. Ваня Малакчиева – преподавател в НУИИ-София
 2. Валентин Мечанов – преподавател в НУИИ-София

Отличените учители и ученици ще бъдат уведомени лично.