Председателят на Синдикат „Образование“ д-р Юлиян Петров присъства и поздрави делегати и гости на XV отчетно – изборна конференция на СРС „Подкрепа“ Враца.

 Официални гости на конференцията бяха конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ – Александър Загоров, председателя на ФАЕ –  Владимир Владимиров, заместник-кмета на Община Враца – г-н Цветан Стойчков, Зам. – председателя на Общински съвет Враца- г-жа Цветелина Николаева.

Петнадесетата конференция на СРС на КТ „Подкрепа“ – Враца завърши с избор на екип от председател и заместник-председател, в лицето на г-жа Десислава Димитрова и г-н Петко Връбчев и регионални секретари – д-р Емил Младенов, Ива Христова и една свободна квота, която конференцията „запази“ 😉за г-жа Светла Димитрова.