РСО „Подкрепа“ Дупница проведе конференция на РСО „Подкрепа“ Дупница. Гости на конференцията бяха председателите на СРС „Подкрепа“ Дупница, г-жа Йорданка Германова, на СРС „Подкрепа“ Благоевград г-н Димитър Марчев, на СРС „Подкрепа“ Кюстендил г-жа Валентина Испиридонова и др.

Делегатите избраха за нов председател г-жа Виолета Спасова. Г-жа Спасова допълни ИС на РСО с още двама синдикални секретари.