РСО „Подкрепа“ Казанлък проведе своята XI редовна отчетно-изборна конференция. Председателят на РСО „Подкрепа“ Казанлък г-жа Зорница Колева откри и води конференцията.Гост от националното ръководството на синдиката бе синдикалният секретар, адвокат Владимир Стойчев и г-жа Стефка Събчева бивш председател на региона.Конференцията преизбра г-жа Зорница Колева за председател на регионалната организация.Регионалното ръководство се оформи с екип от трима синдикални секретари.