РСО „Подкрепа“ Карлово проведе редовната си отчетно – изборна конференция.

Председателят на регионалната учителска организация г-жа Христина Дамянова откри и води важния форум, като представи отчетен доклад за дейността през мандата.

Зам.-кмета по образование на град Карлово г-н Минев и общинския съветник г-н Янев поздравиха участниците в конференцията.

На конференцията присъстваха председателя на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров и зам.-председателя г-н Георги Шошев. Д-р Петров поздрави делегати и гости, информира за предизвикателствата пред синдиката и пожела на карловци да пазят непреходния дух на историческия град.

Участниците във форума бяха поздравени от председателят на СРС „Подкрепа“ Карлово г-жа Стоянка Грънчарова.

Делегатите избраха за председател г-жа Христина Дамянова и екип от още четири синдикални секретари.

Зам.-председателя на СО „Подкрепа“ г-н Шошев отправи послание за синдикален и професионален ентусиазъм и очерта приоритетите на синдиката.