РСО „Подкрепа“ Ловеч проведе редовната си отчетно-изборна конференция. Председателят на учителския регион г-н Иво Райнов проведе конференцията при при отлична организация и високо представителство на областни и общински институции.

Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров поздрави делегати и гости, и връчи на г-н Иво Райнов специален плакет на синдиката „За особени заслуги в областта на синдикалното и просветното дело“.

На важния регионален форум присъстваха областния управител на Ловеч г-н Виктор Стойчев, кмета на Ловеч г-жа Корнелия Маринова, началника на РУО д-р Иваничка Буровска, които поздравиха гостите и получиха официалния плакет на Синдикат „Образование“.

Председателят на СРС „Подкрепа“ г-жа Павлина Стоянова поздрави участниците в събитието и подчерта важността на партньорството и подкрепата в КТ „Подкрепа“.

Делегатите на конференцията избраха за председател г-н Иво Райнов и още 5 синдикални секретари.