На 13.10.2023 година РСО „Подкрепа“ Лом проведе Редовната си отчетно – изборна конференция.

Председателят на регионалната образователна организация г-жа Цветана Лозанова откри и води важния регионален форум.

Тя представи гостите: Синдикален секретар на СО „Подкрепа“ г-жа Татяна Алексиева и г- н Емил Милетиев – председател на СРС Лом.

Госпожа Татяна Алексиева поздрави делегатите и очерта важните приоритети на българското образование, свързани с финансиране, качество на образованието, дисциплина и градене на ценности в училище, квалификацията на учителите, ролята и задълженията на учителите, качеството на българското образование и др.

Председателят на СРС г-н Емил Милетиев поздрави участниците в Конференцията и потвърди важността на партньорството в КТ „Подкрепа“.

Г-жа Цветана Лозанова представи отчетен доклад за изтеклия мандат, след което тя беше избрана от делегатите за председател на региона за следващите четири години и с регионални секретари: Сашка Петрова и Ивайло Благоев.

Г-жа Алексиева поднесе официалния плакет на СО „Подкрепа“ – „Със солидарност и подкрепа“ на г-жа Цветана Лозанова за отлична синдикална дейност.

В знак на уважение г-жа Лозанова подари на г-жа Алексиева картина със символа на града – първото читалище.