Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров присъства и поздрави участници и гости на XI отчетно-изборна конференция на СРС „Подкрепа“ Монтана. Гост на конференцията беше Председателят на САС „Подкрепа“ г-жа Кремена Атанасова.

Председателят на СРС Монтана г-н Иван Александров откри и води важния регионален форум.

Делегатите избраха за Председател на региона г-н Александров и неговия досегашен екип, включваш председателя на РСО „Подкрепа“ г-жа Татяна Алексиева.