Конференция в Пазарджик

РСО „Подкрепа“ Пазарджик проведе XI редовна отчетно-изборна конференция.

Председателят на РСО „Подкрепа“ г-н Димитър Хаджидимитров откри и модерира конференцията при при отлична организация и в присъствието на гостите:

-Д-р Юлиян Петров . Председател на СО „Подкрепа“;

– Валентина Кайтазова – Областен управител на Пазарджик;

– г-н Цило Нейчев – Председател на РСО „Подкрепа“ Пловдив.

Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров поздрави делегати и гости, и връчи на г-н Димитър Хаджидимитров специален плакет на синдиката.

Поздрав отправи областния управител на Област Пазарджик г-жа Валентина Кайтазова, която получи плакет от Синдикат „Образование“.

Председателят на РСО „Подкрепа“ Пловдив г-н Цило Нейчев отправи топъл синдикален поздрав към делегати и гости.

Г-н Димитър Хаджидимитров представи

Доклад-анализ на цялостната дейност на Регионален синдикат „Образование“ Пазарджик и Изпълнителния Съвет за мандат 2019 – 2023

Делегатите на конференцията избраха за председател г-н Димитър Хаджидимитров и още 4 синдикални секретари.