РСО „Подкрепа“ Перник проведе своята XI регионална отчетно-изборна конференция.

Конференцията води и модерира председателя на РСО „Подкрепа“ г-жа Юлия Ганчева, която представи отчет за дейността на образователната структура.

Председателят на СРС „Подкрепа“ Перник г-н Любомир Жотев поздрави делегати и гости на важния регионален форум.

Конференцията избра за председател през следващия мандат г-жа Юлия Ганчева.