РСО „Подкрепа“ Плевен проведе XII редовна отчетно – изборна конференция. Председателят на регионалната организация г-н Любомир Паскулов откри и води важния регионален форум, като представи отчетен доклад за дейността през мандата.

Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров поздрави делегати и гости, и очерта важните приоритети на българското образование, свързани с финансиране, качество на образованието, дисциплина и градене на ценности в училище, квалификацията на учителите, вредата от обществения съвет, ролята и задълженията на родителите, които често не ги осъзнават, готовността за национални протестни действия, относно учителските заплати и др.

Участниците във форума бяха поздравени от председателят на СРС „Подкрепа“ Карлово г-жа Цецка Лулчева.

Поздрави към конференцията поднесоха и Работодателската организация в областта, и лидерите на СБУ и НУС към КНСБ.

Делегатите избраха за председател г-н Любомир Паскулов.