Синдикат „Образование“ участва във финална конференция на ETUCE“Towards a Framework of Action on the Attractiveness of the Teaching Profession through effective Social Dialogue in Education”.

Конференцията се проведе във Варшава – Полша с участието на десетки страни – членки на Европейския синдикален комитет по образование.