РСО „Подкрепа“ Русе проведе XI редовна отчетно – изборна конференция. Председателят на регионалната организация г-жа Гицка Харизанова откри и модерира важния регионален форум, като представи отчетен доклад за дейността през мандата.
На конференцията присъстваха председателя на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров и зам.-председателя г-н Георги Шошев. Д-р Петров поздрави делегати и гости с посланието да не спират своя синдикален възход и да продължат да бъдат синдикалния лидер на областта.
Участниците във форума бяха поздравени от председателят на СРС „Подкрепа“ Русе г-н Кирил Черкезов, който изрази адмирации към учителската структура и демонстрира отлично партньорство.
Поздрави поднесоха и председателят на столична организация г-жа Милена Мавродиева, председателят на РСО Враца г-жа Светла Димитрова, председателят на РСО Разград г-жа Фаня Тодорова, от РУО Русе г-н Даскалов, председателят на СБУ – Русе г-н Атанасов, директори и зам.-директори от областта.
Делегатите избраха за председател г-жа Гицка Харизанова и екип от още четири синдикални секретари.
Председателят на Синдикат „Образование“ д-р Петров връчи на г-жа Харизанова представителен плакет „За особени заслуги към просветното и синдикалното дело“.