РСО „Подкрепа“ Смолян организира своята регионална отчетно – изборна конференция.

Официални гости на конференцията бяха д-р Юлиян Петров, председател на СО „Подкрепа“, г-н Никола Запрянов, началник на РУО Смолян, г-жа Емира Хаджиева, председател на СРС „Подкрепа“ Смолян и г-н Цило Нейчев, председател на РСО „Подкрепа“ Пловдив.

Председателят на РСО „Подкрепа“ Смолян г-н Милко Пиперков откри и модерира конференцията.

Председателят на Синдикат „Образование“ д-р Петров поздрави делегати и гости, и очерта важните приоритети на синдиката, свързани с учителските заплати, прегарянето в учителската професия, квалификацията на педагогическите специалисти, качеството, атестацията и инспектирането като национални политики и др.

Лидерът на националния синдикат връчи официален плакет и адмирации за дейността на г-н Пиперков и неговия екип.

Официалния плакет на Синдикат „Образование“ получиха и председателя на СРС Смолян г-жа Хаджиева и началника на РУО Смолян г-н Запрянов, които отправиха послания за добро партньорство в името на учителите и образованието.

Конференцията избра за председател г-н Милко Пиперков и придложеният от него екип от двама регионални секретари.