Конференция в Стара Загора

РСО „Подкрепа“ Стара Загора проведе своята XI редовна отчетно-изборна конференция при отлична организация.

Гости на конференцията бяха председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров,

зам.-председателят на Синдикат „Образование“ г-н Георги Шошев,

началник отдел „Образование“ при община Стара Загора г-жа Станимира Димитрова,

областният координатор на СБУ Стара Загора г-н Иван Поров и

г-жа Илияна Алтънска – регионален секретар в СРС „Подкрепа“ Стара Загора.

Адв. Владимир Стойчев откри и модерира важния форум.

Председателят на Синдикат „Образовние“ д-р Юлиян Петров поздрави делегати и гости, и очерта приоритетите и предизвикателствата пред синдиката. Д-р Петров адмирира ефективните дейности на местната структура, благодари на всички партньори от институции и организатори за отличното сътрудничество и пожела успех на регионалното ръководство на РСО Стара Загора.

Зам.-председателя на СО „Подкрепа г-н Георги Шошев отправи послания за възраждане авторитета и статута на учителя!

Гостите г-н Иван Поров и г-жа Станимира Димитрова отправиха послания за партньорство и сътрудничество.

Председателят на РСО „Подкрепа“ адв. Владимир Стойчев направи обширен анализ на дейността на региона и отправи послания за бъдещите дейности.

Конференцията избро за председател адв. Владимир Стойчев с трима синдикални секретари.