От 9 до 11 октомври в Прага се проведе кръгла маса за участници от Синдикатите в Централна и Източна Европа  на тема „Ролята на образователните синдикати в Централна и Източна Европа за повишаване на статуса и привлекателността на учителската професия“.

От  Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“ в срещата взеха участие Георги Шошев – зам.-председател на Синдикат „Образование“  и адв. Владимир Стойчев – секретар в ИС на Синдикат Образование“

Разгледани бяха две теми:

1.       „Укрепване на социалния диалог и колективното договаряне “

2.       „ Привлекателността на учителската професия “