Председателят на РСО „Подкрепа“ Димитровград г-жа Иванка Янчева подписа КТД с кмета на общината г-н Иво Димов и останалите социални партньори. В колективния трудов договор са гарантирани достигнатите размери на заплатите на работещите в системата на образованието – условията на труд, заплащането, професионалното развитие и квалификация, работното време и отпуските. Работещите в сферата на образованието в община Димитровград са с по-висок размер на сумите за втора и трета професионално-квалификационна степен, по-висок размер на сумите за лекторски час, ваучери за безплатна храна. Общината изплаща разходите за транспорт от местоживеенето до местоработата и обратно на работещите в общинските училища и детски градини.