Заместник-председателят на РСО  „Подкрепа“ Русе г-жа Галина Михайлова подписа КТД с кмета г-н Пенчо Милков и останалите социални партньори.

В новия КТД има договорености по:

– по-високо заплащане за професионалните квалификационни степени;

– заплащане на допълнително трудово възнаграждение в размер на не по-малко от 25 лв. за водене на задължителна документация, за консултиране на родители, деца и ученици на учители от детските градини, предучилищните групи и групите за целодневна организация на учебния ден;

– осигуряване на представително облекло на педагогическите специалисти, заместник-директорите без норма преподавателска работа и главния счетоводител, членове на синдикалните и работодателските организации в размер не по-малко от 500 лв.

Договореностите в колективния трудов договор са в сила от 1 януари 2024 г.

Страните са удовлетворени от новия КТД, като според синдикатите в него няма отстъпление от досегашните постижения, но за поредна година има малък ръст в отделни параметри.