Председателят на РСО „Подкрепа“ д-р Даниела Димова подписа общински КТД със зам. – кмета “ Образование, здравоопазване и соционални дейности“ д-р Сюзан Алиосмаова и останалите социални партньори.

В община Търговище има интензивен и резултатен социален диалог, като КТД за отрасъл „Образование“ е имало непрекъснато от 1991 г.