КТД на РСО „Подкрепа“ Плевен

Председателят на РСО „Подкрепа“ Плевен г-н Любомир Паскулов подписа КТД за Община Плевен с кмета на общината д-р Валентин Христов и останалите социални партньори.

          Сред важните придобивки са:

– Гарантиране на процент прослужено време в размер на 1,1%;

– По-висок размер на лекторския час – 10,50 лв.;

– При заместване не по-малко от 90% от основната заплата на замествания;

– малко по-висок размер на ПКС и други допълнителни плащания.