МЕЖДУНАРОДНА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ SPICE

Синдикат „Образование“ към КТ Подкрепа беше домакин на четвъртата международна партньорска среща по проект SpicE, изпълняван от консорциум от 11 публични и частни организации от Гърция, Кипър, Испания, и България.

Международната среща се проведе на 11 и 12 април 2024 г. В срещата взеха участие 23 представители на партноьрските организации. Международната среща откри д-р Юлиян Петров, председател на Синдикат „Образование“. Специален гост на срещата беше г-жа Грета Ганчева, директор Дирекция „Приобщаващо образование“, МОН.

На 12 април се проведе посещение от международната делегация на 81 СУ „Виктор Юго“, където бяха споделени добри практики, полезни ресурси за работа с деца със специални образователни потребности, вдъхновяващи примери и успешни истории. Бяха презентирани педагогически методи, техники и средства за положително въздействие и подпомагане развитието на децата чрез прилагане на холистичен подход.

Проект SpicE има за цел да подобри способността на учителите в начална образователна степен да прилагат ефективни STEAM методи на преподаване в помощ на учениците с умерени обучителни трудности в риск от образователно и социално изключване. В рамките на прокета се разработва STEAM Рамка за компетенции и Образователна програма, която ще бъде пилотирана и оценена в четирите страни, партньори по проекта. Повече за проекта можете да прочетете на уебсайт https://spiceacademy.eu/

Проектът е финансиран от Европейската комисия чрез Европейската изпълнителна агенция за образование и култура, договор № 101056159 — SpicE— ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA и с продължителност три години.