Международна партньорска среща по проект „YouWell“ в гр.Целие, Словения

Председателят на Синдикат „Образование“, д-р Юлия Петров и зам.-председателят, г-н Георги Шошев, взеха участие в международна среща по проект „Поддържане на благополучието на младите учители в училище“, която се проведе на 12 септември 2023 г. в гр. Целие, Словения. Целта на работната среща между партньорите по проекта бе да обсъдят напредъка в изпънението на работните пакети и да планират следващите стъпки. Една от сесиите беше посветена на представяне на проведеното обучение за ментори, което бе домакинствано от българските партньори и проведено в периода 7 – 11 юли 2023 г. в гр. София.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education, договор № 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085901 и е насочен към повишаване устойчивостта на начинаещите учители към предизвикателствата на учителската професия, както и към задържането им в училище чрез създаване на условия за развитие на тяхната вътрешна мотивация за дългосрочна и продуктивна реализация.